Oboje (obydwoje) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oboje lub obydwoje liczebnik zbiorowy Ściskają oboje (obydwoje) laureatów.