Oba, obaj, oboje [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oba, obaj, oboje liczebnik zbiorowy Obaj mężczyźni wsiedli do samochodu.
w funkcji rzeczownika Obaj zabrali się do pracy.