O [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
o przyimek Powiedział o wypadku.
wykrzyknik O! bardzo to piękne.