No [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
no partykuła wzmacniająca No proszę.