„Pieśń o Rolandzie”

„Pieśń o Rolandzie” to jeden z najstarszych i najpopularniejszych utworów średniowiecznych należących do wielkiej rodziny eposu łączącego trzy główne elementy: narodowy, bohaterski i legendarny w  połączeniu z czynnikiem  mitycznym lub religijnym.

Powstał najprawdopodobniej w XII wieku.

Jest to najstarszy i najsłynniejszy francuski epos bohaterski.

Czas i miejsce akcji to wyprawa króla Franków, Karola Wielkiego, która odbyła się w 778 roku. Król chciał opanować Hiszpanię, zajętą przez Saracenów (niewiernych). Tylna straż wojsk Karola Wielkiego  została napadnięta w wąwozie Roncevaux.

Nastrój eposu jest uroczysty, podniosły, patetyczny.

Pieśń o Rolandzie” sławna i popularna była do XVI wieku, a potem poszła w zapomnienie. Odkrył ją w 1837 roku francuski uczony Francisque Michel. Dzisiejsza wersja utworu oparta jest na, uznawanym za najlepszy,  rękopisie z Oxfordu.

Poemat liczy 3998 wierszy dziesięciozgłoskowych ułożonych w 291 lais. Ma jasną i konsekwentną kompozycję. Na pierwszy rzut oka fabuła przedstawiona jest w postaci następujących po sobie obrazów, tworzących odrębne całości. Obrazy te  nie przenikają się ani nie nakładają na siebie. Ale to tylko zewnętrzna struktura, W istocie bowiem – wyróżniamy pięcioczęściową kompozycję:

 • ekspozycję stanowią autentyczne obrazy narady królewskiej Marsyla i Karola Wielkiego,
 • w części pierwszej zawiązuje się tragiczna w skutkach intryga, a jej sprawcami sa zaślepieni nienawiścią Ganelon i Roland, nie bez udziału samego Karola,
 • w części drugiej przedstawiona zostaje klęska tylnej straży i śmierć Rolanda, klęska Rolanda na ziemi staje się jego apoteozą w niebie,
 • w trzeciej części zawarty jest obraz powrotu cesarza na pole bitwy i rozgromienie wojsk Marsyla i Baliganta,
 • czwarta część to zdobycie Saragossy, ukaranie Marsyla i kara na Ganelona,
 • Piąta część to zapowiedź nowych walk z poganami.

Wykorzystane środki stylistyczne: hiperbolizacja (wyolbrzymienie, przesada w opisie, powtórzenia (pojedyncze wyrazy, nieraz całe zdania), rozliczne epitety i wyliczenia (cech rycerzy).

Idea przewodnia utworu to kilka wielkich tematów, istotne to:

 • temat uczuciowy, na który składają się  przyjaźń Rolanda i Oliwiera, śmierć Ody, narzeczonej Rolanda,
 • wątek ideologiczny, związany z ojczyzną, władcą i walką zbrojną z islamem.
 • sylwetka rycerza, specyficzny system wartości i wzorzec osobowy, tworzący ideał rycerza.

Plan wydarzeń (frag.)

 1. Przygotowania przez Rolanda obrony wąwozu Rancevaux.
 2. Przeczucia Karola.
 3. Prośby Oliwiera do Boga o wsparcie.
 4. Zakaz wezwania pomocy wydany przez Rolanda.
 5. Zacięta walka.
 6. Śmierć rycerzy francuskich.
 7. Przeczucie Rolanda związane z nadchodzącą śmiercią.
 8. Odprawienie rytuału „umierania”.
 9. Odejście duszy Rolanda do nieba w towarzystwie aniołów.

Narrator wie wszystko o ludziach i wypadkach, zna myśli i zamiary bohaterów, niekiedy uprzedza zdarzenia, by poinformować o nich słuchacza bądź czytelnika, nie jest obiektywny (jego współczucie jest po stronie Francuzów), angażuje się uczuciowo w opowiadane zdarzenia, jego narracja zbliża się nieraz do mowy potocznej, jest to najwyraźniej język mówiony (autor najczęściej stosuje mowę niezależną, a w opowiadaniu zdania pojedyncze, krótkie, często nierozwinięte).

Narrator opowiada o zdarzeniach z przeszłości w czasie teraźniejszym (konwencja praesens historiocium),  jest to najczęściej narracja zewnętrzna – narrator nie jest uczestnikiem zdarzeń, ale postępuje wszędzie za bohaterami, przekazuje zdarzenia i dialogi między postaciami. Niekiedy – oczywiście – jest też narracja wewnętrzna, jakby narrator rozmawiał z czytelnikiem, do niego bowiem kieruje różne komentarze.