Obowiązek

Cały ciężar utrzymania chłopa w Egipcie spadał na barki kobiet.