Obowiązkowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Obowiązkowy, obligatoryjny, sumienny, należący do czyichś obowiązków.
  • Przeciwstawne:
    • nadobowiązkowy,
    • nieobowiązkowy,
    • dowolny, dodatkowy,
    • niesumienny.