Obrona [wyrazy przeciwstawne]

  • Obrona, odpieranie napaści, bronienie się, wstawiennictwo za kimś.
  • Przeciwstawne:
    • atak,
    • napad,
    • napaść,
    • oskarżenie.