Trudność [synonimy]

  • Szkopuł.
  • Komplikacje.
  • Twardy orzech do zgryzienia.
  • Przeszkoda.
  • Sęk.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]