Trudny [synonimy]

  • Ciężki.
  • Żmudny.
  • Uciążliwy.
  • Mozolny.
  • Benedyktyński.
  • Przykry.
  • Skomplikowany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]