Trudzić [synonimy]

  • Fatygować.
  • Kłopotać.
  • Narażać na fatygę.
  • Męczyć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]