Obraz nędzy i rozpaczy

Wiersze, które pisała Konopnicka  przedstawiały obraz nędzy i rozpaczy.