„Obrona Sokratesa” Platona

  • Sporządzony przez Platona zapis 3 mow, które Sokrates wygłosił  przed sądem ateńskim.
  • Dzieło najprawdopodobniej powstało w 399 noku p. n.e
  • Było to wkrótce po śmierci Sokratesa.
  • Zawartość kolejnych mów:
    • I – Sokrates odnosi się do swojej winy.
    • II – Analizuje grożąca mu karę.
    • III – Już po wyroku, pożegnanie z Atenami.