Obrzędy i zwyczaje ludowe

  • Zachowane dawne tradycje ludowe, modyfikowane przez wieki.
  • Dotyczą różnych uroczystości kościelnych, społecznych i narodowych.
  • Zachowały sie przez wiki dzięki kulturze wsi przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
  • Podzielić je można na:
    • obrzędy rodzinne związane  m. in. z weselem, chrzcinami czy stypą,
    • dotyczące cyklu wegetacyjnego, m. in. dożynki, gaik, sobótka, Marzanna,
    • okazjonalne, m. in. śmigus-dyngus, zapusty, lajkonik.