Obscena

  • Utwory literackie, filmowe, widowiska teatralne, ilustracje, zdania czy formuły naruszające zakazy obyczajowe.
  • Dotyczą najczęściej łamania norm ustalonych w danej społeczności i przez to traktowane jako nieprzyzwoite i niestosowne.