Od siebie

Dopiero na ostatniej wycieczce nauczyłem się odróżniać wronę i gawrona od siebie.