Chory koń

Poznać, że koń jest chory, po tym, że traci swą naturalną wesołość, i jest zamyślony.