Z uciechy

Richard zastrzeliwszy się, zaczął z uciechy skakać po drzewach.