Ode [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ode przyimek (występuje z zaimkiem) Masz ode mnie tę książkę.