Od czasu do czasu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od czasu do czasu przysłówek Od czas do czasu dzwoni do mnie.