Od [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
od przyimek Odebrałem od listonosza paczkę.