Oczywiście [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
oczywiście przysłówek Wszystko oczywiście chyliło się ku zawaleniu.
partykuła oceniająca Był to oczywiście najważniejsze w tej chwili.