Och [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
och wykrzyknik Och, jaki piękny bukiet.