Obydwóch (obydwu) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
obydwóch (obydwu) forma dopełniacza i miejscownika liczebników obydwaj, obydwu Zapisałem na kurs obydwóch (obydwu) kandydatów.