Obydwom (obydwu) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
obydwom (obydwu) forma celownika liczebników obydwaj, obydwu Przyglądałem się obydwom (obydwu) policjantom ze zdziwieniem.