Obydwoma (obydwiema) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
obydwoma (obydwiema) forma narzędnika  liczebnika obydwie Poszedłem z obydwiema (obydwoma) uczennicami do sekretariatu szkoły.