W rezultacie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
w rezultacie przysłówek W rezultacie otrzymał ocenę dobrą.
przyimek (wskutek) W rezultacie otrzymał ciekawą propozycję.