Odkażony

Pan Dulski był sterylizowany przez żonę.