Z opóźnieniem

Na skutek żałoby swojej matki Iwona urodziła się 5 lat po śmierci ojca.