Odmiana nazw własnych

 • Wiele nazw geograficznych i nazwisk uległo spolszczeniu i odmieniają się według polskich zasad, np. Szekspir, Szopen
 • W przypadku odmiany, oryginalnych nazwisk i nazw geograficznych, stosuje się zasadę ich odmiany, jeśli da się je włączyć do określonego wzorca odmiany,
 • Jeśli nazwisko kończy się na -ski, -cki, -dzki to formy żeńskie nazwiska (żon i córek) maj końcówkę -a, np. Jaskólski p Jaskólska,
 • Jeśli nazwisko męskie jest formą przymiotnika, np. Borowy, to nazwiska żeńskie pozostają też w takiej formie lub przyjmują formę przymiotnikową  zakończoną na -a, np. Borowa,
 • Jeśli nazwisko kończy się na spółgłoskę lub samogłoski -e lub -o, to nazwisko żony powstaje poprzez dodanie przyrostka -owa, np. Mickiewicz – Mickiewiczowa, zaś córki przez dodanie  przyrostka -ówna, np. Kapowicz – Kapowiczówna,
 • Jeśli nazwisko kończy się na -a, np. Lina, to nazwisko żony tworzone jest  za pomocą przyrostka       -ina, np. Linina, a nazwisko córki za pomocą -anka, np. Linianka,
 • Nazwiska żeńskie zakończone na -owa, -ewa, odmieniają się jak przymiotniki, np. Kominkowa, Kominkowej, Kominkowej, Kominkową,
 • Nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się jak rzeczowniki pospolite, np. Duda, Dudy, Dudzie, Dudą,
 • Nazwiska żeńskie zakończone na -ówna, choć  mają zakończenie jak przymiotniki to odmieniają się jak rzeczowniki, np. Kuncewiczówna, Kuncewiczówny, Kuncewiczównie, Kuncewiczównę, Kuncewiczówną,
 • Można nie odmieniać nazwisk męskich,  głównie zakończonych na -e, -o, które poprzedza imię lub rzeczownik pospolity, np. nauczycielem Morytko,
 • Nieodmienne pozostają nazwy, dla których nie można zastosować istniejącej zasady, np. Baku czy nazwy rodzaju nijakiego zakończone na -um, np. Koloseum,
 • Nazwy oryginalne zakończone na -u, -i, -0, -u, w większości pozostają nieodmienne, np. Porto,  Lindau,
 • Nie odmienia się też nazw wielu miast, np. Bonn,
 • Niektóre nazwy zakończone na -a, -na, -owa, odmieniają się według odmiany rzeczownikowej, np. Jabłonna, Jabłonnej, w Jabłonnie,
 • Jeśli nazwa miejscowa jest zestawieniem bądź zrostem, to odmieniamy oba człony, np. W Krynicy-Zdroju, Krasnymstawie.