Pisownia wielkich literą

Wielką literą piszemy:

 • Imiona, nazwiska, pseudonimy, przydomki i przezwiska, imiona własne bogów, zwierząt, drzew, np. Mateusz Pikalski, Reks, Dąb Bartek,
 • Nazwy mieszkańców terenów geograficznych, krajów, części świata, planet, np. Kaszubi, Polak, Marsjanin,
 • Nazwy członków narodów, ras i szczepów, np. Indianin, Żyd, Murzyn,
 • Nazwy dynastii, np. Piastowie, Jagiellonowie,
 • Nazwy geograficzne i miejscowe nazwy własne państw, regionów, dzielnic, ulic, placów, np. Polska, Morze Czarne, Bieszczady, ul Paderewskiego, Plac Wolności, Pakosz, Baranówek,
 • Nazwy gwiazd, planet, konstelacji, np. Mały Wóz, Saturn, Mars,
 • Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych, np. Ford Focus, Amica, Bosch,
 • Przymiotniki dzierżawcze zakończone na -owski, -owy, -in, -yn, -ów, np. wiersz Mickiewiczowski, Basina zabawka,
 • Nazwy świąt i dni świątecznych, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Andrzejki,
 • Tytuły czasopism (ponadto umieszczamy je w cudzysłowie), np. „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Kobieta i Życie”,
 • Nazwy języków programowania i systemów komputerowych, np. Word, Linux, Windows,
 • Nazwy orderów i odznaczeń, np. Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi,
 • Skrótowce literowe i głoskowe piszemy w całości wielkimi literami, np. MEN, LOT (choć w przypadku zależnym Menie, Locie),
 • W sylabowcach tylko pierwsza litera wielka, np. Pafawag,
 • Jeśli skrótowiec zawiera przyimek, spójnik lub inne litery oznaczające głoski – to piszemy je małą literą, np. WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne),
 • Skróty oznaczające symbole nazw pierwiastków chemicznych Fe (żelazo), niektóre skróty stosowane w matematyce i fizyce, np. C, W, oraz tytułów czasopism „Gaz. Wyb.”,