Odmiana rzeczownikow

  • Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby.
  • Rozróżnia się siedem form przypadkowych, czyli siedem przypadków (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz).
  • Każdy rzeczownik ma 7 form odmiany w liczbie pojedynczej i 7 w liczbie mnogiej, czyli razem 14 form deklinacyjnych.
  • Formy te występują w zdaniu samodzielnie (lub w połączeniu z przyimkami) w funkcji różnych części zdania, czyli podmiotu, orzecznika, dopełnienia, przydawki, okolicznika.