Konkluzja

Nie wychodź z siebie – możesz nie wrócić.