Odmiennie

Antek ciężko pracował rękami a Boryna językiem.