Speculum

  • Z łaciny = zwierciadło.
  • Tak nazywano pochodzące z XVI wieku teksty poruszające wybrana tematykę, np.
    • prawną,
    • teologiczną,
    • społeczną itp.
  • Przykładem może być utwór M. Reja „Zwierciadło”.