Socjolekt

  • Właściwości mowy określonej, niewielkiej społeczności ludzkiej:
    • zawodowej,
    • terytorialnej,
    • towarzyskiej,
    • religijnej itp.
  • Pozwala odróżniać ja od innych socjolektów.