Odmiennie

Te fraszki („aki”) można czytać z przodu i z tyłu. Z przodu pochwała kobiety, a gdy się je czyta z tyłu to kobiety są zhańbione.