Odniesienia do „Biblii” w twórczości polskich twórców

  • „Biblia” jest ponadczasowa i uniwersalna, cały czas są aktualne choćby ze względu na symbolikę i alegoryczność ukazywania rzeczywistości.
  • Motywy biblijna pojawiały się w różnych epokach, , np. renesansie i baroku, ale dominowały w średniowieczu.
  • W literaturze polskiej odniesienia do „Biblii” odnajdziemy w twórczości , między innymi: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego, Jana Kasprowicza, Jana Twardowskiego.
  • „Biblia” odegrała ogromną rolę w kształtowaniu kultury europejskiej, inspirowała nie tylko literatów, ale także muzyków, malarzy, architektów.

 

Jula Sz.