Gatunki i rodzaje literackie [spojrzenie historyczne]

  • Podział na rodzaje i gatunki literackie sięga swymi korzeniami do tradycji greckiej.
  • Autorem pierwszego podziału na lirykę, epikę i dramat jest Platon.
  • Twórcą pierwszej teorii poezji był natomiast Arystoteles. W swojej „Poetyce” przedstawił zbiór zasad odnoszących się do tworzenia poezji.
  • W jego dziele znalazły się również wskazówki dotyczące eposu i tragedii.
  • To Grekom zawdzięczamy wiele pojęć do dzisiaj funkcjonujących w teorii literatury.
  • Grecy podkreślali znaczenie literatury, wskazując na takie cechy jak: uniwersalizm i artyzm dzieł.
  • Według nich charakterystyczne cechy utworów literackich to: jasność, zwięzłość i dokładne opisy.
  • Nie zalecano prezentacji uczuć podkreślając, że nie jest celem literatury.
  • Najwcześniej w Grecji powstały mity, później eposy, następnie rozwinęła się liryka i dramat.