Odpowiadać [synonimy]

 • Odpowiadać.
 • Odrzec.
 • Odburknąć.
 • Odcinać się.
 • Zawiadamiać.
 • Odszczekiwać się.
 • Odeprzeć.
 • Replikować.
 • Dawać odpowiedź.

 • Odpowiadać za coś, kogoś.
 • Odpowiedzialność.
 • Pokutować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]