Odpowiedni [synonimy]

  • Stosowny.
  • Właściwy.
  • Dopasowany.
  • Należyty.
  • Godziwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]