Odpowiadać [wyrazy przeciwstawne]

  • Odpowiadać, dawać odpowiedzi, udzielać informacji.
  • Przeciwstawne:
    • pytać.