Odpowiedni [wyrazy przeciwstawne]

  • Odpowiedni, właściwy, należyty, odpowiadający celowi, przeznaczeniu.
  • Przeciwstawne:
    • nieodpowiedni,
    • niestosowny,
    • niewłaściwy.