Trwały [synonimy]

  • Wytrzymały.
  • Mocny.
  • Niezniszczalny.
  • Niezdarty.
  • Stały.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]