„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego [geneza utworu]

  • Przesłanie w 1577 roku podkanclerzowi Janowi Zamoyskiemu tekstu „Odprawy posłów greckich”.
  • Wyjaśnienia dotyczące tragedii w liście dedykacyjnym (wzmianka o wcześniejszym napisaniu dzieła, braku zainteresowania tragedią,  przekonaniu, że stanie się utworem do szuflady).
  • Dokładny czas powstania „Odprawy posłów greckich” nie jest znany (wielu znawców przedmiotu podkreśla, że poeta napisał go podczas służby na dworze królewskim za panowania Zygmunta II Augusta).
  • Tragedię wystawiono w obecności króla Stefana Batorego w Warszawie w 1578 roku, ktorego stronnikiem był Jan Zamoyski.
  • Odbyło się to w Jazdowie (dzisiejszy Ujazdów) z okazji ślubu Jana Zamoyskiego  z Krystyną Radziwiłłówną.
  • Utwór zaczęto odczytywać jako wyraz poparcia dla polityki Batorego w dążeniach do wojny z Moskwą.