Banaś-Korniak Teresa

Teresa Banaś-Korniak

 

Badaczka literatury staropolskiej

Nauczyciel akademicki,  pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,

Twórczyni artykułów i szkiców naukowych.

Laureatka nagrody indywidualnej Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą.

Wybrane publikacje:

  • Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630,
  • Pomiędzy tragicznością a groteską. Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku.
  • Arkadia i zło, miłość i śmierć, czyli o literackich antytezach w poezji polskiej renesansu i baroku.
  • Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie.