„Tren XIX” Jana Kochanowskiego

 • „Tren  XIX albo Sen” jest utworem kończącym cykl.
 • Różni się od pozostałych.
 • Jako jedyny tren ma swój tytuł.
 • Tematem jest marzenie senne, które koi ból i zmartwienie poety.
 • Motyw snu nie był nowością, pojawił się już w okresie antyku i średniowieczu.
 • Kochanowski w Trenie XIX wykorzystał go w specyficzny sposób.
 • Śniący jest słuchaczem, a cały utwór to wypowiedź matki, która we śnie przychodzi do zbolałego cierpieniem syna.
 • Matce towarzyszy Urszulka, która matka poety się teraz w niebie opiekuje.
 • Ten sposób przedstawienia całej sytuacji odpowiada naukom Kosciusko, wg którego życie ziemskie to krótkie wydarzenie, wstęp do rajskiego bytowania po śmierci.
 • Cierpienie jest tu również uwzględnione, jest bowiem wpisane w naturę człowieka.
 • Stanowi składową ludzkiego doświadczenia, a to trzeba znosić z pokorą.