„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego [okoliczności wystawienia dramatu]

  • Data pierwszego wydania „Odprawy posłów greckich” to 1578 r.
  • Utwór powstał powstał znacznie wcześniej, w latach sześćdziesiątych, czyli w okresie dworskim.
  • Dramat stał się odpowiedzią na propozycję podkanclerzego koronnego, Jana Zamoyskiego, dotyczącą wystawienia sztuki, dla uatrakcyjnienia uroczystości weselnych Zamoyskiego.
  • Jan Zamoyski brał ślub z Krystyną Radziwiłłówną i Kochanowski wyraził zgodę.
  • Poeta uczynił to wyjątkowo szybko, bowiem juz następnego dnia wysłał Zamoyskiemu sprawdzony i poprawiony tekst dramatu, dołączając list oraz wiersz dedykowany młodej parze.
  • Pierwsze wystawienie „Odprawy posłów greckich” miało miejsce w Jazdowie, dzisiejszym podwarszawskim Ujazdowie, 12 stycznia 1578 roku.
  • Na prapremierze była także para królewska: Stefan Batory z Anną Jagiellonką oraz Jan Zamoyski z małżonką, a także wielu znamienitych dostojników i polityków.