Dobrodziejstwo

Poecie,  przy zakładaniu rodziny pomagali sąsiedzi.