Odrobina

Odrobina cierpliwości jest wskazana podczas meczu (siatkówka kobiet).